TS. Chử Đức Hoàng

Chánh Văn Phòng

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Natif)

Bộ Khoa học và Công nghệ (Most)

Mobile:  +84-913060581; 

Email: hoangcd@most.gov.vn

Tiến sĩ Chử Đức Hoàng nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Washington tại St. Louis, Hòa Kỳ. 

TS. Chử Đức Hoàng hiện đang công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đổi mới công nghệ. Trước đó, TS. Chử Đức Hoàng tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại ngành Kỹ thuật Y Sinh (BME), Trường Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2004 - 2016).

Bên cạnh đó, TS. Chử Đức Hoàng cũng tham gia giảng dạy tại Khoa Điện tử Viễn Thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET), khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về lĩnh vực quản lý điều trị bệnh tiểu đường (Zinmed), tham gia quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện nghiên cứu công nghệ hỗ trợ nông nghiệp (Astri), Viện Ứng dụng và Đổi mới công nghệ Nha Trang (Nitia)  và một số doanh nghiệp, tổ chức khác.

TS. Chử Đức Hoàng đã có hơn 50 bài nghiên cứu, 20 hội thảo, 04 cuốn sách và 5 dự án về Y sinh, Chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, Quản lý và Đổi mới Công nghệ, tư vấn, hỗ trợ cho hơn 100 nhà khoa học, doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo và hiện đang quản lý, tài trợ cho hơn 80 dự án khoa học và công nghệ.

Về công tác xã hội, TS. Chử Đức Hoàng hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam (Vayse), Phó Trưởng Ban liên lạc Dòng họ Chử Việt Nam (HoChu), Thành viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ca-na-đa (Cvfa), Thành viên Mạng lưới hỗ trợ Thương mại hoá Kết quả Nghiên cứu Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (LifVietnam), Quản trị viên Cộng đồng Kỹ thuật Y sinh Việt Nam (BME) cùng nhiều tổ chức xã hội khác.

Lĩnh vực quản lý KH&CN, Giảng dạy, Nghiên cứu và Tư vấn:

(1) Quản lý Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; 

(2) Kỹ thuật y sinh (Rối loạn nhịp tim, Tiểu đường, Hệ thống thông tin y tế, Phần mềm y tế); 

(3) Thông tin, Truyền thông và Công nghệ.