Innovation Technology 

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ: CHÌA KHÓA PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ KINH TẾ XANH

Từ Năng lượng Truyền thống đến Năng lượng Sạch: Vai trò của Đổi mới Công nghệ

Non-Invasive Blood Glucose Monitoring Technology

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn hỗ trợ quản lý bệnh Đái tháo đường trong đại dịch Covid-19

Chính sách hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Đổi mới công nghệ phục vụ Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh

TuyỂn TẬP KH&CN NhẬt BẢn (ISBN: 978-604-67-2024-9)

NGUỒN LỰC HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ HẬU COVID-19

Cơ chế hỗ trợ tài chính từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước cho khởi nghiệp sáng tạo

Digital Transformation with 5G, IoT, ML, AI and Bigdata for Industrial Automation in Vietnam

Nguồn lực chắp cánh và hỗ trợ Người Việt trong và ngoài nước tham gia vào khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới công nghệ, góp sức cho Việt nam phát triển bền vững

CHUỖI LIÊN KẾT GIÁ TRỊ VÀ ỨNG DỤNG BIGDATA, AI, ML, CHATBOT, ROBOTICS, BLOCKCHAIN TRONG Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO

Giới thiệu Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Khung pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

SUPPORT FOR ASEAN YOUNG SCIENTISTS RESEARCH, DEVELOP AND INNOVATION ON BIG DATA AND DIGITAL ECONOMY

Bigdata analytics: An overview and future trends