TS. Chử Đức Hoàng

Chánh Văn Phòng

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Natif)

Bộ Khoa học và Công nghệ (Most)

Mobile: +84-913060581;

Email: hoangcd@most.gov.vn

Tiến sĩ Chử Đức Hoàng nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Washington tại St. Louis, Hòa Kỳ.

Tiến Sĩ Hoàng tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại ngành Kỹ thuật Y Sinh (BME), Trường Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2004 - 2016); tham gia công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đổi mới công nghệ (2016 - nay).

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Hoàng cũng tham gia giảng dạy tại Khoa Điện tử Viễn Thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET), khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về lĩnh vực quản lý điều trị bệnh tiểu đường (Zinmed), tham gia quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện nghiên cứu công nghệ hỗ trợ nông nghiệp (Astri), Viện Ứng dụng và Đổi mới công nghệ Nha Trang (Nitia) và một số doanh nghiệp, tổ chức khác.

Tiến sĩ Hoàng đã có hơn 50 bài nghiên cứu, 20 hội thảo, 04 cuốn sách và 5 dự án về Y sinh, Chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, Quản lý và Đổi mới Công nghệ, tư vấn, hỗ trợ cho hơn 100 nhà khoa học, doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo và hiện đang quản lý, tài trợ cho hơn 80 dự án khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực quản lý KH&CN, Giảng dạy, Nghiên cứu và Tư vấn:

(1) Quản lý Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

(2) Kỹ thuật y sinh (Rối loạn nhịp tim, Tiểu đường, Hệ thống thông tin y tế, Phần mềm y tế);

(3) Thông tin, Truyền thông và Công nghệ.